ธรรมะจากวัดสวนแก้ว (พระราชธรรมนิเทศ : พระพยอม กัลยาโณ)

 

 

แสดงโดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)

วัดสวนแก้ว ต. บางเลน อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี

เว็บไซต์ : www.kanlayano.org

ชื่อเรื่อง (โปรดคลิดเลือกรายกายที่ต้องการฟัง ๑ – ๑๙ ที่หน้าต่าง MP3 ด้านซ้ายมือ)

ชื่อชุด : ธรรมะปี ๒๕๕๔

 1. วิธีเสริมดวงให้ดี - รับปีใหม่

 ความยาว ๖๘ นาที

 1. ละบาปมาราธอน - มาฆบูขา

 ความยาว ๗๘ นาที

 1. ฉลาดละบาป

 ความยาว ๔๓ นาที

 1. อย่าแส่หาทุกข์ใส่ตน

 ความยาว ๔๒ นาที

 1. สองสอ

 ความยาว ๕๗ นาที

 1. ห้าเจริญ

 ความยาว ๗๙ นาที

 1. สงกรานต์

 ความยาว ๗๒ นาที

 1. มาล้ออายุกันไหม?

 ความยาว ๖๐ นาที

 1. เจ็ดตัวช่วย

 ความยาว ๗๔ นาที

 1. อุปมาแห่งชีวิต

 ความยาว ๖๖ นาที

 1. ไล่บี้พระพยอม

 ความยาว ๘๐ นาที

 1. ดีสองระดับ

 ความยาว ๕๗ นาที

 1. สิ่งที่ควรทำ

 ความยาว ๗๐ นาที

 1. สันติภาพของมนุษย์

 ความยาว ๓๖ นาที

 1. อาสาฬหบูชา ๒๕๕๔

ความยาว ๕๓ นาที

 1. เข้าพรรษา ๒๕๕๔

 ความยาว ๖๗ นาที

 1. อย่าพกพาขี้เข้าพรรษา ๒๕๕๔

 ความยาว ๔๓ นาที

 1. ธรรมสัจจะร่วมสมัย ๒๕๕๔

 ความยาว ๗๓ นาที

 1. แม่ ๆ ลูก ๆ ที่ดีกว่า พรวันแม่ ๒๕๕๔

 ความยาว ๒๔ นาที

 

ธรรมะจากวัดสวนแก้ว (พระราชธรรมนิเทศ)