แสดงโดย

พระครูศรีโชติญาณ

(หลวงพ่อพระมหาแสวง โชติปาโล)

อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีประวัติ

ตำบลปลายบาง อำเภอบางกราย จังหวัดนนทบุรี

เว็บไซต์ www.sriprawat.net/

 

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑-๒๕ แล้วคลิกที่หน้าต่าง mp 3 player ที่ด้านซ้ายมือ)

ชุดที่ : บรรยายและตอบปัญหาธรรม

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๒)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๓)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๔)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๕)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๖)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๗)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๘)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๙)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๐)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๑)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๒)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๓)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๔)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๕)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๖)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๗)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๘)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๑๙)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๒๐)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๒๑)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๒๒)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๒๓)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๒๔)

 

 1. บรรยายและตอบปัญหาธรรม (ตอนที่ ๒๕)