สวัสดีปีใหม่ ปี ๒๕๕๕


วันเวลาผ่านไปคลายความฝัน

ชีวิตพลันผ่านไปน่าใจหาย

มวลญาติมิตรเงินทองของมากมาย

ต้องมลายจากกันเหมือนฝันเอย.


ตลอดปีเก่าที่ผ่านมานั้นช่างคล้ายความฝันจริงๆ คือ บางวันก็ฝันร้าย เป็นทุกข์ หดหู่ใจ หมดอาลัยในชีวิต บางวันก็ฝันดี มีความสุข ชีวิตสดชื่น อยากให้ฝันดีอีกบ่อยๆ


วันหยุดและวันสำคัญประจำปี 2555

วันอาทิตย์ที่

1

มกราคม

เป็น

วันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ที่

14

มกราคม

เป็น

วันเด็กแห่งชาติ

วันจันทร์ที่

16

มกราคม

เป็น

วันครู

วันจันทร์ที่

23

มกราคม

เป็น

วันตรุษจีน

วันพุทธที่

7

มีนาคม

เป็น

วันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่

6

เมษายน

เป็น

วันจักรี

วันศุกร์ที่

13

เมษายน

เป็น

วันสงกรานต์

วันเสาร์ที่

14

เมษายน

เป็น

วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่

15

เมษายน

เป็น

วันสงกรานต์

วันอังคารที่

1

พฤษภาคม

เป็น

วันแรงงานแห่งชาติ

วันเสาร์ที่

5

พฤษภาคม

เป็น

วันฉัตรมงคล

วันพุธที่

9

พฤษภาคม

เป็น

วันพืชมงคล

วันจันทร์ที่

4

มิถุนายน

เป็น

วันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ที่

1

กรกฎาคม

เป็น

วันหยุดธนาคาร

วันพฤหัสบดีที่

2

สิงหาคม

เป็น

วันอาสาฬหบูชา

วันศุกร์ที่

3

สิงหาคม

เป็น

วันเข้าพรรษา

วันอาทิตย์ที่

12

สิงหาคม

เป็น

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ฯ

วันศุกร์ที่

31

สิงหาคม

เป็น

วันสาร์ทจีน

วันอังคารที่

23

ตุลาคม

เป็น

วันปิยมหาราช

วันอังคารที่

30

ตุลาคม

เป็น

วันออกพรรษา

วันพุธที่

28

พฤศจิกายน

เป็น

วันลอยกระทง

วันพุทธที่

5

ธันวาคม

เป็น

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ฯ

วันจันทร์ที่

10

ธันวาคม

เป็น

วันรัฐธรรมนูญ

วันอังคารที่

25

ธันวาคม

เป็น

วันคริสต์มาส

วันจันทร์ที่

31

ธันวาคม

เป็น

วันสิ้นปี

 

 

Naññatra bojjhã tapasã

Naññatra indriyasaṃvarã

Naññatra sabbaissaggã

sotthiṃ passãmi pãṇinaṃ.

 

I see no greater causes of security for beings than wisdom,

exertion, self-control and the giving up of all things.

 

Ich sehe keine Gründe für eine größere Sicherheit für Wesen, (außer) als Weisheit,

die Anstrengung, Selbstbeherrschung und das Aufgeben aller Dinge.

(Buddha, Saṃ. sa. 15/75)

 

 

 

วันหยุดและวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี  2554

วันเสาร์ที่

1

มกราคม

เป็น

วันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ที่

8

มกราคม

เป็น

วันเด็กแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่

16

มกราคม

เป็น

วันครู

วันพฤหัสบดีที่

3

กุมภาพันธ์

เป็น

วันตรุษจีน

วันศุกร์ที่

18

กุมภาพันธ์

เป็น

วันมาฆบูชา

วันพุธที่

6

เมษายน

เป็น

วันจักรี

วันพุธที่

13

เมษายน

เป็น

วันสงกรานต์

วันพฤหัสบดีที่

14

เมษายน

เป็น

วันสงกรานต์

วันศุกร์ที่

15

เมษายน

เป็น

วันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่

1

พฤษภาคม

เป็น

วันแรงงานแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่

5

พฤษภาคม

เป็น

วันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่

13

พฤษภาคม

เป็น

วันพืชมงคล

วันอังคารที่

17

พฤษภาคม

เป็น

วันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่

1

กรกฎาคม

เป็น

วันหยุดธนาคาร

วันศุกร์ที่

15

กรกฎาคม

เป็น

วันอาสาฬหบูชา

วันเสาร์ที่

16

กรกฎาคม

เป็น

วันเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่

12

สิงหาคม

เป็น

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ฯ

วันอาทิตย์ที่

14

สิงหาคม

เป็น

วันสาร์ทจีน

วันพุธที่

12

ตุลาคม

เป็น

วันออกพรรษา

วันอาทิตย์ที่

23

ตุลาคม

เป็น

วันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่

10

พฤศจิกายน

เป็น

วันลอยกระทง

วันจันทร์ที่

5

ธันวาคม

เป็น

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ฯ

วันเสาร์ที่

10

ธันวาคม

เป็น

วันรัฐธรรมนูญ

วันเสาร์ที่

24

ธันวาคม

เป็น

วันคริสต์มาส

วันเสาร์ที่

31

ธันวาคม

เป็น

วันสิ้นปี


 

แสดงโดย

พระมหาสมปอง มุทิโต

ชมรมนิรุตติศึกษา วัดมหาธาตุ ฯ คณะ ๒๕

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทร. ๒๒๒๒๙๗๙

ชมรมนิรุตติศึกษาศูนย์ศึกษาภาษาบาลีและพระไตรปิฏก

ที่มาข้อมูล : www.thammapedia.com

ชื่อเรื่อง (โปรดคลิกรายการที่ต้องการฟัง 1-35 ที่ mp3 player ซ้ายมือ)

ว่าด้วย

 1. การให้ทาน 1

ทาน ๓ อย่าง

 1. การให้ทาน 2

วัตถุทาน ๑๐ อย่าง

 1. การให้ทาน 3

ตัวอย่างผู้บำเพ็ญทานและอานิสงส์

 1. การให้ทาน 4

การให้ทานและการบริจาคทาน

 1. การประพฤติธรรม

การประพฤติธรรมหมายถึงอะไร?

 1. การสงเคราะห์ญาติ

สงเคราะห์กับอนุเคราะห์ต่างกันอย่างไร?

 1. ทำงานที่ไม่มีโทษ 1

งานไม่มีโทษมีอะไรบ้าง?

 1. ทำงานที่ไม่มีโทษ 2

ทำไมงานไม่มีโทษจึงเป็นมงคล?

 1. การงดเว้นจากบาป

วิรัติ 3 ยาขนาดวิเศษ

 1. สำรวมจากการดื่มนำ้เมา 1

ชนิดของสุราและเมรัย

 1. สำรวมจากการดื่มนำ้เมา 2

พราหมณ์สีลวีมังสกะ

 1. สำรวมจากการดื่มนำ้เมา 3

เกิดเป็นนางยักษ์เพราะคำสาบานของตน

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 1

ประวัตินางสาวดีผู้ไม่ประมาท

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 2

อตีตชาติของโฆสกเศรษฐี

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 3

บุคคลสำคัญแห่งเมืองโกสัมพี

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 4

อัครมเหสีทั้งสามของพระเจ้าอุเทน

 1. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 5

กรรมเก่าของนางสามาวดีและบริวาร

 1. มีความเคารพ

สิ่งที่ควรเคารพ 6

 1. มีความถ่อมตน

ทำตนเช่นไรจึงชื่อว่าถ่อมตน

 1. มีความสันโดษ 1

สันโดษในปัจจัย 4 โดยอาการ 3

 1. มีความสันโดษ 2

เห็นกงจักรเป็นดอกบัวเพราะไม่สันโดษ

 1. มีความสันโดษ 3

วิธีปฏิบัติตนให้สันโดษอย่างเหมาะสม

 1. มีความกตัญญู 1

บุคคลที่หาได้ยากที่สุดในโลก

 1. มีความกตัญญู 2

ตักกบัณฑิตกับคนอกตัญญู

 1. มีความกตัญญู 3

ราธพราหมณ์ผู้บวชเมื่อแก่

 1. เป็นผู้ว่าง่าย

บุคคลว่าง่ายสอนง่าย 2 จำพวก

 1. การได้เห็นสมณะ

เห็นสมณะเช่นไร? เชื่อว่าเป็นมงคล

 1. การสนทนาธรรมตามกาล

บ่อเกิดแห่งความเป็นผู้แตกฉาน

 1. การประพฤติพรหมจรรย์

การประพฤติธรรม 10 อย่าง ชื่อว่า พรหมจรรย์

 1. การเห็นอริยสัจ

การเห็นอริยสัจ 4 ชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุด

 1. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

นิพพาน 2 จักขุ 5

 1. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

โลกธรรม 8 กับปุถุชนและพระอริยบุคคล

 1. มีจิตไม่เศร้าโศก

ผู้มีจิตไม่เศร้าโศกและอานิสงส์

 1. มีจิตปราศจากกิเลส

ราคะ โทสะ โมหะ ชื่อว่า ธุลี คือกิเลส

 1. มีจิตเกษม

จิตปราศจากโยคะ 4 ชื่อว่า จิตเกษม

  หมายเหตุ มงคลข้อว่า มีความอดทน และ การบำเพ็ญตบะ ยังไม่มีไฟล์เสียง (ขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย)