ธรรมเทศนา ส่งท้ายปีพุทธศักราช ๒๕๖๐​
โดยพระอาจารย์พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล
เรื่อง "ชาวพุทธควรฉลองปีใหม่อย่างไร"