แสดงโดย

พระธรรมสิงหบุราจารย์

(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
วัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๖๐

โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๓๘๑

http://www.jarun.org/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง 1-36 ที่ mp3 player ด้านซ้ายมือ)

ชื่อชุด

 1. ปัญญาภายนอกปัญญาภายใน

 

 1. สมถะและวิปัสสนา

 

 1. กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร? 1

 

 1. กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร? 2

 

 1. เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้

 

 1. ผลของกรรมของหลวงพ่อจรัญ 1

 

 1. ผลกรรมของของหลวงพ่อจรัญ 2

 

 1. ผลกรรมตามสนอง

 

 1. ประโยชน์ของกามีสติ

 

 1. บ่อบุญบ่อบาป

 

 1. เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ

 

 1. มีธรรมบุญมาเอง

 

 1. เงาบุญเงาบาป

 

 1. อานิสงส์การสวดมนต์

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 1A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 1B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 2A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 2B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 3A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 4A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 4B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 5A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 5B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 6A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 6B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 7A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 7B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 8A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 8B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 9A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 9B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10B

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13A

 

 1. หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 13B