somphob

แสดงโดย

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ที่มาข้อมูล:

http://www.luangporsompob.com/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการรับฟัง ๑- ๑๒ ที่ mp3 player ด้านล่างซ้ายมือ)

ชื่อชุด: ธรรมบรรยายเสียงอีสาน ๔

. วิถีชีวิตของนักบวช

 

. เวสสันดร เสียงอีสาน ๑

 

. เวสสันดร เสียงอีสาน ๒

 

. เวสสันดร เสียงอีสาน ๓

 

. เวสสันดร เสียงอีสาน ๔

 

. เวสสันดร เสียงอีสาน ๕

 

. อินทิญานสอนลูก ภาค ๑-

 

. อินทิญานสอนลูก ภาค ๑-

 

. อินทิญานสอนลูก ภาค ๒-

 

๑๐. อินทิญานสอนลูก ภาค ๒-