somphob
 

แสดงโดย

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ที่มาข้อมูล : http://www.luangporsompob.com/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑-๑๐ ที่ mp3 player ด้านล่างซ้ายมือ)

ชื่อชุด : ธรรมบรรยายเสียงอีสาน ๒

 1. โลกวินาศ

 

 1. สู่ความเป็นนิคส์ ๑

 

 1. สู่ความเป็นนิคส์ ๒

 

 1. ศราทเทศนาสองฝั่งโขง

 

 1. พระคุณแม่

 

 1. กล่อมนิทรา ภาวนาก่อนนอน ๒

 

 1. แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๑

 

 1. แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๒

 

 1. เสริมเสน่ห์เสริมมงคล

 

 1. บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๑

 

 1. บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ๒