somphob

แสดงโดย

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ที่มาข้อมูล:

http://www.luangporsompob.com/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการรับฟัง ๑- ๑๒ ที่ mp3 player ด้านล่างซ้ายมือ)

ชื่อชุด: ธรรมบรรยายเสียงอีสาน ๓

. ศารทเทศนาสองฝั่งโขง ๑

 

. ศารทเทศนาสองฝั่งโขง ๒

 

. ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๑

 

. ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ๒

 

. สู่อ้อมกอดนิพเพฯ ๑

 

. สู่อ้อมกอดนิพเพฯ ๒

 

. เสียงสั่งครั้งสุดท้าย

 

. พระธรรมก่อนฟ้าสาง

 

. ธรรมะลีลาเข้าพรรษา

 

๑๐. ทิศทางชนบท

 

๑๑. ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร ๑

 

๑๒. ธรรมะลีลา ก่อนบิณฑบาตร ๒