somphob

แสดงโดย

พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ประธานสงฆ์วัดไตรสิกขาทลามลตาราม

อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ลิงค์จากเว็บไซต์ : http://www.luangporsompob.com/

ชื่อเรื่อง (โปรดเลือกรายการที่ต้องการฟัง ๑-๑๐ ที่ mp3 player ด้านซ้ายมือ)

ชื่อชุด : ธรรมบรรยายเสียงอีสาน ๑

  1. อาณาจักรศรีโคตบูร ๑

 

  1. อาณาจักรศรีโคตบูร ๒

 

  1. เหลียวหลังของเก่า ๑

 

  1. เหลียวหลังของเก่า ๒

 

  1. เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น แว่นส่องธรรม

 

  1. เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ไอ้ชาติคน

 

  1. เอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่น ศูนย์ สาม สี่

 

  1. ธรรมคีตา

 

  1. โภชนาปฏิสังยุต ๑

 

  1. โภชนาปฏิสังยุต ๒