แสดงโดย

พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์ : http://www.watnongpahpong.org/

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.thammapedia.com/

ชื่อเรื่อง(โปรดคลิกเรื่องที่ต้องการฟัง ที่หน้าต่าง mp 3 player ที่ด้านซ้ายมือ)

ชื่อชุด : อ่านใจธรรมชาติ

 1. เทศน์โปรดนางแสตนกับนางไวท์เฮาส์

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. สนทนาธรรมกับญาติโยมในกรุงเทพฯ

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. เทศนาในงานทอดกฐิน จ.ร้อยเอ็ด ๒๕๒๒

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง ๒๕๒๑

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. อ่านใจธรรมชาติ (ความยาก)

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. ตอบปัญญาธรรมะ (คนไทยใยนอเมริกา-วอชิงตัน)

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. นำ้ไหลนิ่ง (อบรมคณะหัวหน้าศาล)

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. บ้านที่แท้จริง

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. หัวใจพุทธศาสนา

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. อาหารใจ

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. สมาธิภาวนา ๑ (ที่แฮมสเตทวิหาร อังกฤษ)

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. สมาธภาวนา ๒ (รัฐแมสซาจูเสตต์)

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. ปัจจุบันธรรม

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. เทศน์วันพระ ๒๕๒๒

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. เทศนาบ้านก่อ (วัดบ้านก่อนอก)

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. หลุดพ้นด้วยปัญญา (อบรมพระภิกษุสามเณร)

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. อบรมพระภิกษุสามเณร ก.พ. 23

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. อบรมพระภิกษุสามเณร ส.ค. 24

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. อบรมพระภิกษุสามเณร ก.ค. 21

 ภาษาไทยภาคกลาง

 1. สนทนาธรรมกับลูกศิษย์ต่างชาติ

 ภาษาไทยภาคกลาง

   21.  ชีวประวัติหลวงปู่ชา สุภทฺโท ภาษาไทยภาคกลาง

 

ธรรมเทสนา ชุดที่ ๑ (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)